Tin tức cộng đồng

Bến Tre VIDEO Nội dung Tuyên truyền giải pháp phòng chống dịch CoVid-19 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.

25/12/2023

Bến Tre VIDEO Nội dung Tuyên truyền giải pháp phòng chống dịch CoVid-19 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy.

Nguồn Video: Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tuyên truyền nội dung giải pháp phòng chống dịch CoVid-19: “Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Cán bộ, Đảng viên, Tôn giáo, nhân dân toàn tỉnh Bến Tre, hãy đoàn kết, đồng lòng thực hiện nghiêm tuyệt đối với các giải pháp phòng chống dịch CoVid-19 theo yêu cầu...”

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre