Tin tức Phật sự

Bến Tre Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022

29/12/2023

Bến Tre Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022

Sáng ngày 10/11/2022, tại chùa Viên Minh, Phường An Hội, TP.Bến Tre, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre diễn ra phiên họp báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022 với sự chủ tọa HT.Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm Phiên họp có sự hiện diện của TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Pháp Chế PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bến Tre; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, Phó BTS PG các huyện, thành phố, Các ngành, Phân ban Ni giới trực thuộc tỉnh tham dự đông đủ.

Khai mạc phiên họp, HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre có đôi lời: “Phiên họp diễn ra để tổng kết công tác Phật sự tháng qua của các BTS huyện, thành, các ngành trực thuộc tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến để rút ra kinh nghiệm, thúc đẩy công tác Phật sự được tốt hơn. Trên tinh thần đó mong chư Tôn đức đóng góp ý kiến cho bản báo cáo hoàn thiện để trình về Trung ương giáo hội. Hòa thượng chúc phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn.”

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022;  ĐĐ.Thích Minh Bình – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày bản dự thảo chương trình hoạt động Phật sự tháng cuối năm 2022.

Tại phiên họp, chư Tôn đức lãnh đạo BTS PG tỉnh đã tiếp thu ý kiến bổ sung, để chỉnh sửa bản báo cáo hoàn thiện hơn. Đồng thời giải trình các vấn đề tiêu cực phát sinh khách quan tại các cơ sở, địa phương đã tác động khiến công tác Phật sự giảm hiệu quả. Qua đó rút kinh nghiệm, xây dựng nền tảng mới, phát triển dự thảo phương hướng hoạt động tháng 11, năm 2022 được thành tựu, viên mãn.

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã hoàn tất cung cấp tư liệu, hình ảnh triển lãm, bài tham luận “30 năm thành lập Phật giáo tỉnh Bến Tre” về Ban Văn hóa trung ương và cúng dường 100.000.000 đồng cho công tác tổ chức Đại hội; Phiên họp thông báo danh sách đoàn tham dự Đại hội Đại gồm 15 thành viên (12 thành viên chính thức, 03 thành viên dự khuyết) do Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh là Trưởng đoàn.

Căn cứ bản dự thảo công tác Phật sự tổng kết cuối năm 2022 – Phiên họp đã thảo luận đóng góp ý kiến để các khâu tổ chức, nhân sự, thời gian được phù hợp đi đến thành tựu với các chương trình trọng điểm như: 1.Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2002; 2. Kế hoạch khen thưởng tập thể các BTS huyện, thành, các ngành trực thuộc tỉnh 3.Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho bà còn khó khăn vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk; 4.Tổ chức đoàn thăm viếng, khánh tuế chư Tôn giáo Phẩm Trung ương Giáo hội và chư Tôn giáo Phẩm Chứng minh tỉnh; 5.Tổ chức đoàn chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Đúc kết phiên họp, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã ghi nhận ý kiến phát biểu chung của chư Tôn đức và trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng, gây chướng ngại khó khăn, ảnh hưởng xấu đến công tác Phật sự tỉnh nhà. Hòa Thượng khen ngợi trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận đóng góp ý kiến đã giúp bản báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022 đã hoàn thiện, thành tựu để gửi về Trung ương Giáo hội.

Đồng thời Hòa thượng cũng đã khuyến khích các Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thành phố khẩn trương cập nhật, tiến hành thực hiện tốt phương hướng, kế hoạch công tác Phật sự đề cuối năm Ban Thường trực đề xuất. Để ngôi nhà chung Phật giáo tỉnh Bến Tre sớm được ngày càng phát khởi, thành tựu. Hòa thượng cầu chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe và an lạc.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ trên tinh thần đoàn kết.

Hình ảnh ghi nhận tại phiên họp:

 Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

/11/2022, tại chùa Viên Minh, Phường An Hội, TP.Bến Tre, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre diễn ra phiên họp báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022 với sự chủ tọa HT.Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm Phiên họp có sự hiện diện của TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Pháp Chế PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bến Tre; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, Phó BTS PG các huyện, thành phố, Các ngành, Phân ban Ni giới trực thuộc tỉnh tham dự đông đủ.

Khai mạc phiên họp, HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre có đôi lời: “Phiên họp diễn ra để tổng kết công tác Phật sự tháng qua của các BTS huyện, thành, các ngành trực thuộc tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến để rút ra kinh nghiệm, thúc đẩy công tác Phật sự được tốt hơn. Trên tinh thần đó mong chư Tôn đức đóng góp ý kiến cho bản báo cáo hoàn thiện để trình về Trung ương giáo hội. Hòa thượng chúc phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn.”

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022;  ĐĐ.Thích Minh Bình – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trình bày bản dự thảo chương trình hoạt động Phật sự tháng cuối năm 2022.

Tại phiên họp, chư Tôn đức lãnh đạo BTS PG tỉnh đã tiếp thu ý kiến bổ sung, để chỉnh sửa bản báo cáo hoàn thiện hơn. Đồng thời giải trình các vấn đề tiêu cực phát sinh khách quan tại các cơ sở, địa phương đã tác động khiến công tác Phật sự giảm hiệu quả. Qua đó rút kinh nghiệm, xây dựng nền tảng mới, phát triển dự thảo phương hướng hoạt động tháng 11, năm 2022 được thành tựu, viên mãn.

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027, BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã hoàn tất cung cấp tư liệu, hình ảnh triển lãm, bài tham luận “30 năm thành lập Phật giáo tỉnh Bến Tre” về Ban Văn hóa trung ương và cúng dường 100.000.000 đồng cho công tác tổ chức Đại hội; Phiên họp thông báo danh sách đoàn tham dự Đại hội Đại gồm 15 thành viên (12 thành viên chính thức, 03 thành viên dự khuyết) do Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh là Trưởng đoàn.

Căn cứ bản dự thảo công tác Phật sự tổng kết cuối năm 2022 – Phiên họp đã thảo luận đóng góp ý kiến để các khâu tổ chức, nhân sự, thời gian được phù hợp đi đến thành tựu với các chương trình trọng điểm như: 1.Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2002; 2. Kế hoạch khen thưởng tập thể các BTS huyện, thành, các ngành trực thuộc tỉnh 3.Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho bà còn khó khăn vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk; 4.Tổ chức đoàn thăm viếng, khánh tuế chư Tôn giáo Phẩm Trung ương Giáo hội và chư Tôn giáo Phẩm Chứng minh tỉnh; 5.Tổ chức đoàn chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Đúc kết phiên họp, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã ghi nhận ý kiến phát biểu chung của chư Tôn đức và trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng, gây chướng ngại khó khăn, ảnh hưởng xấu đến công tác Phật sự tỉnh nhà. Hòa Thượng khen ngợi trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận đóng góp ý kiến đã giúp bản báo cáo công tác Phật sự tháng 10, năm 2022 đã hoàn thiện, thành tựu để gửi về Trung ương Giáo hội.

Đồng thời Hòa thượng cũng đã khuyến khích các Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thành phố khẩn trương cập nhật, tiến hành thực hiện tốt phương hướng, kế hoạch công tác Phật sự đề cuối năm Ban Thường trực đề xuất. Để ngôi nhà chung Phật giáo tỉnh Bến Tre sớm được ngày càng phát khởi, thành tựu. Hòa thượng cầu chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe và an lạc.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ trên tinh thần đoàn kết.

Hình ảnh ghi nhận tại phiên họp:

 Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận