Tin tức Phật sự

Bến Tre: Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh Bố tát thính giới kỳ 2 mùa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024

20/06/2024

PGBT – Sáng ngày 20/06/2024 (ngày 15/05/Giáp Thìn), Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố Tát thính giới kỳ 2 mùa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024. Ý nghĩa của việc Bố tát chính là yếu tố giúp cho Tăng đoàn sống trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội.

Chư Tôn Hòa Thượng Trường hạ Tăng Chùa Viên Minh niêm hương bạch Phật, Bố Tát – thính giới.
Chư Hành giả Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An đảnh lễ Tam bảo, Bố tát – thính giới
Quang cảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước thanh tịnh Bố tát – thính giới.
Chư Hành giả Ni Trường hạ chùa Bạch Vân – đảnh lễ Tam bảo Bố Tát – thuyết giới
Chư Hành giả Ni Trường hạ chùa Ngọc Linh đảnh lễ Tam bảo Bố Tát – thuyết giới

Thể theo tinh thần “Lấy Giới luật làm Thầy” như lời di huấn của đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết bàn – Nên việc Bố Tát định kỳ hàng tháng của người con Phật xuất gia là để cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng được trưởng thành trong sự thanh tịnh, nhằm duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Được biết Trường hạ Tăng chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) có 127 vị; Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam) có 68 vị; Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước (H.Bình Đại) có 46 hành giả; Trường hạ Ni chùa Bạch Vân (TP. Bến Tre) có 216 hành giả; Trường hạ Chùa Ngọc Linh (H.Thạnh Phú) có 63 hành giả.

Sau đây là hình ảnh Bố Tát thuyết giới tại 05 trường hạ điểm tỉnh Bến Tre:

1./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng Chùa Viên Minh – Bố Tát thuyết giới.

2./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng Chùa Vĩnh An –  Bố Tát thuyết giới.

3./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng Chùa Vạn Phước –  Bố Tát thuyết giới.

4./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Ni Bạch  Vân –  Bố Tát thuyết giới.

5./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Ni Chùa Ngọc Linh –  Bố Tát thuyết giới.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận