Tin tức Phật sự

Bến Tre Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố tát thuyết giới kỳ đầu tiên mùa An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023

30/12/2023

Bến Tre Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố tát thuyết giới kỳ đầu tiên mùa An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023

PGBT – Sáng ngày 17/06/2022, Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố Tát thuyết giới kỳ đầu tiên mùa An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023. Ý nghĩa của việc Bố-tát chính là yếu tố quan trọng giúp cho Tăng đoàn sống trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trang nghiêm Giáo hội.

 Chư Tôn Hòa Thượng Trường hạ Tăng chùa Viên Minh niêm hương bạch Phật Bố tát thuyết giới

 Chư Tôn giáo phẩm Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An niêm hương bạch Phật Bố Tát thuyết giới

 Chư Tôn giáo phẩm Trường Hạ Tăng chùa Vạn Phước đảnh lễ Tam bảo – Bố tát thuyết giới

 Chư Tôn đức Ni Trường Hạ chùa Bạch Vân đảnh lễ Tam bảo – Bố tát thuyết giới

 Chư Tôn đức Ni Trường Hạ chùa Ngọc Linh đảnh lễ Tam bảo – Bố tát thuyết giới

Mục đích chính của việc hành sự Bố Tát định kỳ nửa tháng một lần là duy trì mạng mạch và sự tồn tại của Tăng đoàn. Bố tát, thuyết giới là để cùng nhau nhắc nhở về giới pháp của hành giả An cư, để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng và kết nối tính đoàn kết của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo Luật Tạng: “Bố Tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất nghiêm trọng của Bố tát là như vậy nên nó không thể không có trong sự sinh hoạt của Tăng.”

Được biết Trường hạ Tăng chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) có 120 hành giả Bố Tát thuyết giới; Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam) có 59 hành giả; Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước (H.Bình Đại) có 60 hành giả; Trường hạ Ni chùa Bạch Vân (TP. Bến Tre) có 187 hành giả; Trường hạ Chùa Ngọc Linh (H.Thạnh Phú) có 62 hành giả.

Sau đây là hình ảnh Bố Tát thuyết giới tại 05 trường hạ điểm tỉnh Bến Tre:

1./ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng Chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) Bố Tát thuyết giới.

2,/ Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng chùa Vĩnh An (H.Mỏ Cày Nam) Bố Tát thuyết giới.

3./Hình ảnh Chư Hành giả Trường hạ Tăng chùa Vạn Phước (H.Bình Đại) Bố Tát thuyết giới.

4,/ Hình ảnh Chư Hành giả Ni Trường hạ chùa Bạch Vân (TP.Bến Tre) Bố Tát thuyết giới.

5,/ Hình ảnh Chư Hành giả Ni Trường hạ chùa Ngọc Linh  (H.Thạnh Phú) Bố Tát thuyết giới.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận