Tin tức Phật sự

Bến Tre Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL.2564 – DL.2020 thành tựu viên mãn

25/12/2023

Bến Tre Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL.2564 – DL.2020 thành tựu viên mãn

Sáng nay, ngày 03/6/2020, tại Hội trường Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh, Phường An Hội, TP. Bến Tre), Đại Giới Đàn Hiển Pháp đã chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra thành tựu viên mãn.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM; HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, Trưởng ban tổ chức Đại giới Đàn; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh, Phó ban tổ chức; ĐĐ.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS PG, kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban tổ chức; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh, Phó ban Tổ chức; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng Hoằng Pháp PG tỉnh, Phó ban tổ chức; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Nhị bộ Hội đồng Thập sư Đại Giới đàn Hiển Pháp; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và 190 giới tử đã thọ lãnh giới Pháp.

Về phía chư Ni có sự hiện diện: NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre; NT. Thích Như Quang – Phó Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp: Ông Nguyễn Công Vĩnh – UV TT UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Trần Trọng Nghĩa – Phó Trưởng Phòng An ninh – Đối nội Công an tỉnh; Ông Nguyễn Văn Khoai – Đại diện phòng Nội vụ TP. Bến Tre cùng đại diện chính quyền TP. Bến Tre; Bà Lê Thị Hồng – Chủ tịch UBMTTQVN phường An Hội; Bà Võ Mỵ Nương – Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, TP. Bến Tre đồng tham dự.

Theo báo cáo tổng kết từ ĐĐ.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban tổ chức. Trong ba ngày, Đại Giới Đàn Hiển Pháp long trọng diễn ra, đều nhờ vào sự chiếu cố của chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo TƯ GHPGVN và tình cảm trân quý của lãnh đạo Chính quyền các cấp tỉnh Bến Tre đã nhiệt tâm hỗ trợ cùng Ban Kiến Đàn, Nhị bộ Hội đồng Thập sư đã dốc hết nội lực, tâm huyết truyền trao các giới phẩm cho các Giới tử đã vượt qua phần thi trắc nghiệm, thi viết luận văn và khảo hạch, tất cả đều đạt kết quả 100% đủ tiêu chuẩn đăng đàn lãnh thọ Giới Pháp. Trong đó, có 190 Giới tử. (Tỳ kheo: 72 vị; Tỳ kheo Ni: 27 vị; Thức xoa Ma na: 22 vị; Sa di: 49 vị; Sa di Ni: 21 vị).

Trước khi chính thức lễ bế mạc, Ban tổ chức đã truyền Bồ Tát giới cho 104 vị xuất gia và cư sĩ Phật tử, tiến hành nghi thức Tấn hương 33 vị có tâm huyết khát khao học hạnh Bồ Tát, nguyện trọn đời cúng dường chư Phật và phụng sự đạo pháp.

Tại buổi lễ bế mạc, Ban Tổ chức đại Đại Giới Đàn trao tặng những phần thưởng xứng đáng cho các giới tử vượt qua 03 vòng thi tuyển đạt kết quả cao nhất từ hạng nhất đến hạng tư và đủ tiêu chuẩn tham dự đứng đàn đầu tại giới đàn Hiển Pháp.

Đại diện cho hàng giới tử, Tăng sinh Thích Minh Hoàng cung đối trước chư Tôn Giáo phẩm chứng minh, Nhị bộ Hội đồng Thập sư dâng lên đôi dòng chúc từ kính tri ân. Nguyện tuân giữ giới pháp, trọn đời giữ đạo làm lành, nương tựa vào thánh giới tiến tu tam vô lậu học và thắp sáng ngọn đèn chánh pháp tồn tại mãi ở thế gian.

Trong lời ban đạo từ, HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre đã tán dương và ghi nhận những thành tựu công tác Phật sự mà Ban tổ chức đã đạt được. Hòa thượng khuyến tấn hàng giới tử: “Sau khi trở về bổn tự hãy luôn nỗ lực tinh tấn tu tập hành trì Giới Định Tuệ để bảo toàn giới thể. Đồng thời, nhấn mạnh: Giới Luật cũng như trong con mắt, nếu Giới luật còn là con mắt còn – Giới luật mất thì chúng ta như kẻ mù. Cho nên các giới tử phải cố gắng gìn giữ Giới thể châu viên của mình trong từng niệm lực, để xứng đáng làm người kế thừa sự nghiệp của đạo pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất…”

Thay mặt ban tổ chức, HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng ban tổ chức Đại Giới Đàn Hiển Pháp kính tri ân cảm tạ sâu sắc lên chư Tôn Giáo phẩm HĐCM; HĐTS GHPGVN; Chư Tôn Hòa thượng Hội đồng Thập sư, Chư Tôn đức BTS PG các huyện, thành phố, trụ trì các tự viện; Quý lãnh đạo chính quyền UBND tỉnh, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; Đài truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi đã đến đưa tin và sự cộng tác nhiệt tình của Ekip Kênh Thông tin tổng hợp Phật Sự Online; cùng quý Phật tử hữu tâm xa gần đã ủng hộ Đại Giới đàn Hiển Pháp năm 2020 tiến đến thành tựu viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Đại giới đàn:

Ban TT-TTPG tỉnh Bến Tre