Tin tức Phật sự

Bến Tre Điện tin Phân ưu – Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Minh tân viên tịch

26/12/2023

Bến Tre Điện tin Phân ưu – Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Minh tân viên tịch

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC MINH

Trụ thế: 85 năm – Hạ lạp: 52 năm

– Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre;

– Giáo  phẩm chứng minh giáo đoàn V Hệ phái Khất Sĩ;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ lách;

– Nguyên ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre;

– Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Chợ Lách;

– Trụ trì Tịnh xá Kỳ Viên, huyện Chợ Lách.

Kính gửi: – Ban Trị Sự GHPGVN huyện Chợ Lách; Ban tổ chức lễ tang Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Minh; Toàn thể Môn đồ Pháp quyến .

Kính bạch Giác linh Hòa Thượng…!

Được tin Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Giác hạ Minh đã viên tịch – Hàng Pháp lữ chúng con:

 • Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre;
 • Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bến Tre;
 • Ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Bến Tre;
 • Ban Thông tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Bến Tre;
 • Ban Trị sự GHPGVN TP. Bến Tre
 • Ban Trị sự GHPGVN Châu Thành
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Đại
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Ba Tri
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Bắc
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú
 • Ban Trị sự GHPGVN huyện Giồng Trôm

Trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện chỉ thị 16 – Cách ly xã hội vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cộng đồng xã hội. Chúng con điện tin chia buồn, đồng tâm quy hướng đảnh lễ “GIÁC LINH HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC – THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH”.

– Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre có đôi lời kính đảnh lễ, dâng lên Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Giác hạ Minh tân viên tịch: “Vẫn biết rằng vô thường chính là cái thường nhất trong vòng quay biến dịch sinh tử, nhưng sự ra đi đột ngột của Hòa thượng là sự tổn thất lớn cho Giáo hội Từ nay Phật giáo tỉnh Bến Tre vắng bóng Hòa thượng – Bậc Thạch trụ Thiền gia, là điểm tựa tinh thần cao quý cho Tăng Ni noi gương tu học. Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà mất đi vị lãnh đạo luôn tận tụy hết mình vì sự phát triển của Đạo pháp; môn nhơn Pháp quyến mất đi người Thầy khả kính với tâm nguyện luôn tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức…”.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre