Tin tức Phật sự

Bến Tre Hành giả Ni Khánh Tuế Quý Ni trưởng Ban chức sự hạ Trường chùa Bạch Vân.

26/12/2023

Bến Tre Hành giả Ni Khánh Tuế Quý Ni trưởng Ban chức sự hạ Trường chùa Bạch Vân.

PSO – Chiều ngày 08/8/2022, Trên tinh thần tri ân và báo ân, nhân mùa Vu Lan Báo hiếu PL.2566, toàn thể chư Hành giả Ni đã đảnh lễ khánh tuế quý Ni trưởng Ban chức sự Hạ trường chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm buổi lễ khánh Tuế có sự chứng minh của: Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương, Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre, Thiền chủ Hạ trường; Ni Trưởng Thích nữ Như Chơn – Chứng minh PBNG tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường; Ni Trưởng Thích nữ Như Tâm – Chứng minh PBNG tỉnh, Hóa chủ chủ Hạ trường; Ni Trưởng Thích nữ Như Quang – Chứng minh PBNG tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường; Cùng quý Ni Sư ban Cố vấn và chư hành giả Ni hạ trường chùa Bạch Vân.

Nhân mùa báo hiếu lại về, cũng là ngày Xuân của Phật Giáo, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư chư Tăng Ni được tăng thêm tuổi Đạo. Sau 3 tháng An cư Kiết hạ thúc liễm thân tâm và trau dồi Giới đức, ngày mãn hạ Tự tứ an cư kiết hạ PL.2566 cũng sắp hoàn mãn.

Nhân dịp, chư Hành giả Ni cung đối trước tôn dung của Quý Ni Trưởng cao niên lạp trưởng ban chức sự hạ trường, đê đầu thành kính đảnh lễ khánh Tuế, tri ân và vấn an sức khỏe quý Ni trưởng. Là các bậc trưởng lão Ni đã suốt một đời tận tụy quan tâm, chăm lo và dạy bảo thế hệ Ni trẻ vì sự trường tồn và phát triển Ni giới tỉnh nhà.

Thay mặt cho chư Hành giả Ni, Ni sư Thích nữ Lệ Xuân – Phó Phân ban Ni giới tỉnh, Quản chúng Hạ trường, thành kính dâng lời tác bạch khánh tuế lên quý Ni trưởng Chứng minh Hạ trường – Kính chúc quý Ni Trưởng pháp thể khương an, Đạo thọ miên trường, mãi mãi đuốc sáng soi đường, là thạch trụ cho hàng Ni giới tỉnh Bến Tre nương tựa và noi theo.

Quý Ni trưởng vô cùng hoan hỷ và ghi nhận tình cảm, thâm sâu của chư Ni Hành giả, đã biết thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân đối với các bậc thế hệ đi trước trong mùa Vu Lan báo hiếu, chư Ni đã thể hiện được tinh thần Tứ ân của Đạo Phật và tiếp nối hạnh nguyện, đức tính cao cả của đức Thánh mẫu Kiều Đàm Di – Là người phụ nữ đầu tiên tiếp nhận đi theo con đường của Đức Bổn sư và trở thành vị Tổ Ni soi đường cho hàng Ni giới Phật giáo noi theo và đã kế thừa trải qua nhiều thế hệ, đã được ghi nhận và lưu danh vào lịch sử Phật giáo. Qua đó, Quý Ni trưởng tin tưởng và kỳ vọng vào thế hệ Ni trẻ tỉnh nhà hãy nổ lực tiếp nối và phát triển cao hơn, bền vững hơn, để Tăng đoàn Ni giới tỉnh Bến Tre xứng danh là con gái dòng họ “Thích”.

Hình ảnh ghi nhận thêm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.