Tin tức Phật sự

Bến Tre Hiệp thương nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ba Tri nhiệm kỳ VII (2021- 2026)

26/12/2023

Bến Tre Hiệp thương nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ba Tri nhiệm kỳ VII (2021- 2026)

Sáng ngày 12/10/2020 tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Ba Tri (Chùa Long Phước) đã diễn ra phiên họp hiệp thương bầu nhân sự nhiệm kỳ VII (2021-2026) với sự chủ trì của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo “Đoàn Ban Chỉ đạo công tác Đại hội cấp huyện”.

Quang lâm phiên họp có: HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Trí Thọ –  UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban hoằng pháp PG tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban từ thiện PG tỉnh; SC.TN Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó văn phòng PG tỉnh; TT.Thích Minh Hoàng – Trưởng BTS PG huyện Ba Tri; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG huyện và Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện tham dự.

Dựa trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phiên họp đã thông qua sự biểu quyết, thống nhất ý kiến chung của chư Tôn đức Thường trực BTS PG huyện và lãnh đạo “Đoàn Ban Chỉ đạo công tác Đại hội cấp huyện” với danh sách nhân sự được cơ cấu vào BTS PG huyện Ba Tri , tại nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm có: 19 thành viên (có 13 vị Thường trực và 06 vị ủy viên).

Phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn trên tinh thần đoàn kết và hòa họp.

Ban TT-TT PG huyện Ba Tri