Tin tức Phật sự

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn được Tôn vinh “Công dân Đồng Khởi Tiêu Biểu” năm 2023.

26/12/2023

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn được Tôn vinh “Công dân Đồng Khởi Tiêu Biểu” năm 2023.

PGBT – Sáng ngày 17/01/2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023); 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 – 17/1/2023); Lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng khởi danh dự” lần thứ 3; Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre danh dự được Tỉnh ủy Bến Tre trao tặng Bằng “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” năm 2023.

Trong buổi Lễ kỷ niệm, đã có 08 cá nhân được tôn vinh “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và 02 cá nhân là “Công dân Đồng Khởi danh dự”, là những người có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới; Là những tấm gương sáng, tiêu biểu của người con quê hương Bến Tre, đã hết lòng vì quê hương và đồng bào Bến Tre, đóng góp và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tăng Ni Phật tử Bến Tre vô cùng hân hạnh và tự hào về Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Trưởng BBTS GHPGVN tỉnh đã được Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tôn vinh phong tặng Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” năm 2023.

Hành trình gần suốt 30 năm, Phật giáo Bến Tre luôn đồng hành cùng dân tộc và đất nước, dù trong bối cảnh nào Phật giáo Bến Tre luôn là thành viên được tin cậy trong Khối đại đoàn kết toàn Dân tộc, dưới sự lãnh đạo nhất quán, quyết đoán của Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn trên tinh thần đoàn kết các hệ phái, Tăng Ni Phật tử Bến Tre. Phật giáo Bến Tre hướng đến tinh thần nhập thế Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”; Nhập thế vào lòng xã hội với đường lối đúng đắn, phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển của xã hội nhưng luôn giữ vững tinh thần tu tập đúng với chánh pháp không suy thoái. Qua đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đã thành tựu được nhiều Phật sự trọng đại. Trên tiêu chí đó, Phật giáo Bến Tre luôn thực hiện tốt các phong trào do Đảng, nhà nước phát động, góp phần trên mọi chiến tuyến khi quê hương cần đến.

Ban TT-TT PG Bến Tre