Tin tức Phật sự

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đôi lời tâm huyết, khuyến Tấn gửi đến chư Tăng Ni trong ngày Bố tát Thuyết giới

26/12/2023

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đôi lời tâm huyết, khuyến Tấn gửi đến chư Tăng Ni trong ngày Bố tát Thuyết giới

Sáng nay, 20/09/2022, Chư Tăng khu vực phía Tây huyện Châu Thành đã tập trung Bố tát thuyết giới định kỳ nữa tháng một lần diễn ra tại chùa Phật Nhựt, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm Soát GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Nhằm truyền năng lượng tích cực, duy trì thực hiện Bố tát tập trung theo truyền thống giới luật Phật Chế, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn có đôi lời chỉ đạo gửi đến toàn thể chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh Bến Tre: “Vào ngày Bố Tát trưởng tịnh, Chư Tăng Ni tỉnh nhà dành thời gian trở về tập trung tại các tự viện đã luân phiên đăng ký điểm Bố tát tại huyện nhà. Lễ Bố tát là ngày thuyết giới định kỳ, cùng nhau nhắc nhở về Giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh…”.

Với ý nghĩa trên, Hòa Thượng tâm huyết khuyến tấn đến toàn thể Tăng Ni tỉnh nhà nổ lực thực hiện tinh thần, truyền thống Bố tát, thuyết giới mỗi nửa tháng một lần để duy trì, nuôi lớn sự thanh tịnh và duy trì đoàn kết, hòa hợp, gắn bó trong Tăng đoàn, nhắc nhở kiểm điểm bản thân, cùng nhau nương theo giới pháp để tu tập, thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp.

Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Bến Tre kính thông tri chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Bến Tre.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre