Tin tức Phật sự

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn và các phái đoàn phúng viếng lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Nhựt Đạo tân viên tịch

26/12/2023

Bến Tre Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn và các phái đoàn phúng viếng lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Nhựt Đạo tân viên tịch

Chiều ngày 09/03/2021 (nhằm ngày 26/01/Tân Sửu), Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre và phái đoàn BTS PG huyện Châu Thành đã quang lâm phúng viếng lễ tang Cố Hòa Thượng Thích Nhựt Đạo tân viên tịch.

Tháp tùng còn có SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư Ký BTS PG tỉnh Bến Tre; NS. Thích nữ Như Phước – Phó BTS PG huyện Chợ Lách.

Cùng ngày, Phái đoàn BTS PG huyện Châu Thành quang lâm phúng viếng lễ tang do TT. Thích Nhuận Bình – Phó BTS PG huyện Châu Thành làm trưởng đoàn; ĐĐ. Thích Minh Dũng – Phó BTS PG huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Thư ký BTS PG huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Giác Minh – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS PG huyện Châu Thành;T;Cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện huyện Châu Thành.

Tại lễ tang, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre và các phái đoàn thắp hương phúng viếng, dâng lời tưởng niệm lên giác linh Cố Hòa thượng Thích Nhựt Đạo và nhiễu quanh kim quan ba vòng.

Thay mặt phái đoàn Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn đã ký sổ tang lưu niệm phân ưu cùng Ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp quyến “Thành kính cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc. Kính phân ưu cùng Ban Tổ chức tang lễ, môn đồ pháp quyến, cầu chúc chương trình tang lễ thành tựu viên mãn”.

Đại diện BTS PG huyện Châu Thành, ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Thư ký BTS PG huyện Châu Thành ký sổ tang lưu niệm tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Nhựt Đạo.

Thay mặt ban tổ chức và môn đồ Pháp quyến tang lễ, TT. Thích Xương đạo – Phó ban tổ chức kính lời tri ân đến Hòa thượng Thích Nhựt Tấn và Phái đoàn chư Tôn đức BTS huyện Châu Thành và khánh tuế Hòa thượng pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thọ che mát cho Tăng Ni tỉnh nhà; kính chúc chư Tôn đức Tăng ni phái đoàn BTS PG huyện Châu Thành thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Nhân dịp, TT. Thích Xương đạo – Phó ban tổ chức thành kính cung thỉnh Hòa thượng cùng chư Tôn đức vào lúc 09 giờ, sáng ngày 12/03/2021 (nhằm ngày 29/01/Tân Sửu) hoan hỷ quang lâm tham dự lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Hoà Thượng Thích Nhựt Đạo nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Bửu Linh, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

Với tình pháp lữ linh sơn cốt nhục, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chia sẽ sự mất mát lớn lao cùng BTS PG huyện Chợ Lách và môn đồ pháp quyến. Hòa Thượng hứa khả sẽ quang lâm cung tiến kim quan giác linh Cố Hòa thượng Thích Nhựt Đạo nhập bảo tháp.

Ban TT-TT PG huyện Chợ Lách.