Tin tức Phật sự

Bến Tre Lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm và đặt đá xây dựng Chánh điện chùa Phúc An

26/12/2023

Bến Tre Lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm và đặt đá xây dựng Chánh điện chùa Phúc An

Sáng ngày 01/01/2021 (ngày 19/11/Canh Tý), Ni sư Thích nữ Như Uyên – Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre, Trụ trì chùa Phúc An, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm và cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni chú nguyện đặt đá xây dựng Chánh điện chùa Phúc An.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Như Niệm – UV TT HĐCM, Trụ trì chùa Pháp Hoa, TP.HCM; HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ Đức, HT. Thích Tâm Huệ – Nhị vị Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Nhuận Thiền, HT. Thích Trí Thông – Nhị vị Chứng minh BTS PG huyện Châu Thành; HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NT. Thích nữ Như Quang – Phó Phân ban Ni giới tỉnh; Cùng quý Ni trưởng, chư Tôn đức Tăng Ni là Trưởng, Phó các ban ngành, Ban Trị Sự PG các huyện, thành phố, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử về tham dự.

Chùa Phúc An là ngôi chùa làng, mái lá đơn sơ, nằm êm đềm bên dòng sông quê đậm chất phù sa, quanh năm gió mát nhẹ nhàng, xoa dịu lòng người. Ngôi chùa được thành lập bởi từ tâm nguyện của thân phụ quá cố là Phật tử Minh Phúc và thân mẫu hiện tiền pháp danh Diệu An với mong muốn ngôi chùa sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh để bà con có nơi lễ bái, tu thân, trau dồi đức hạnh, tạo phước lành, cầu gia đạo bình yên, ấm no hạnh phúc.

Vào ngày 15/09/2019, Ngôi chùa được sự chấp thuận của Chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định chính thức gia nhập Giáo hội và trao quyền Trụ trì chùa Phúc An cho Ni sư Thích nữ Như Uyên quản lý. Trải qua hơn một năm, Ni sư trụ trì cùng SC. Thích nữ Tâm Ngọc chung tay xây dựng hoàn tất các hạng mục như nhà tổ, nhà khách và nhà bếp để có nơi cho chư Ni sinh hoạt hằng ngày.

Với lòng khát nguyện, ngưỡng cầu công trình xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện sớm được thành tựu viên mãn – NS. Thích nữ Như uyên đã cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức Tăng Ni trở về chùa Phúc An thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Quán Thế Âm và chú nguyện và gia hộ cho buổi lễ đặt đá xây dựng ngôi Tam bảo sớm được hoàn thành.

Tại buổi lễ, chư Hòa Thượng, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm đài Quán Âm lộ thiên để thực hiện nghi lễ niêm hương, sái tịnh an vị Tôn tượng Quan Thế Âm trong niềm hoan hỷ của toàn thể chúng hội.

Tiếp đến, Chư Tôn Hòa thượng tiến hành lễ sái tịnh, đặt viên đá đầu tiên để khởi công, động thổ xây dựng Chánh điện chùa Phúc An. Đồng thời cầu nguyện cho công trình sớm hoàn thành, để bà con nhân dân có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh.

Sau buổi lễ, NS. Thích nữ Như Uyên đảnh lễ  tri ân và cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường hành lễ tác pháp cúng dường trai tăng, nhằm ngõ hầu báo Phật ân đức, nhờ sức chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni hồi hướng, tạo phước lành cho hương linh cố Phật tử Minh Phúc được siêu sanh miền lạc quốc.

Tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre đã có đôi lời tán thán công đức của Ni sư Trụ trì: “Vì lợi ích, vì hạnh phúc và niềm an lạc cho bà con vùng quê có nơi lễ bái, niệm Phật. Ni sư Trụ trì đã dốc hết tâm huyết vào công trình xây dựng ngôi Tam bảo Phúc An. Đây chính là hoàn thành tâm nguyện và là sự tri ân và báo ân chân chính của người con Phật đối với song thân. Cho nên, người xuất gia ngoài việc hoằng pháp dựa trên tinh thần từ bi và trí tuệ, thì sứ mệnh “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng” chính là lý tưởng căn bản của người tu. Vì vậy, Vị trụ trì ở trong nhà Như Lai cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống tu hành, đem niềm an vui đến với chúng sanh là điều quan trọng của vị trụ trì…Kính nguyện 10 phương chư Phật gia hộ và oai lực chú nguyện của chư Tôn đức mà tam bảo Phúc An sẽ sớm hoàn tất công trình xây dựng được viên mãn”.

Sau lời đáp từ của Hòa thượng chứng minh, Ni sư  trụ trì  đã nhận được nhiều phần quà và lời chúc phúc của chư Tôn Hòa thượng và chư Tôn đức Tăng Ni.

Lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm và nghi thức đặt đá xây dựng chánh điện chùa Phúc An kết thúc trong niềm hoan hỷ.

Hình ảnh buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre