Uncategorized

Uncategorized

05/07/2024

Bến Tre: Chư hành giả 05 Hạ trường tỉnh tập trung Bố tát thính giới kỳ 03 mùa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024

PGBT – Căn cứ Tỳ Ni Tạng, Giới luật đức Phật chế định, sáng ngày 05/07/2024 (ngày 30/05/Giáp Thìn), Chư hành giả của 05 Trường hạ tỉnh Bến Tre, trang nghiêm, thanh tịnh Bố tát, thính giới định kỳ lần 03 trong mùa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024, dưới sự chứng minh của...

Chi tiết